Supplier Classification/Air-conditioning Equipment

Company Name Tel Address
San Ding Electrical Engineering Co., Ltd 03-4758280 No.226, Laujuang Rd., Yangmei Jen, Taoyuan Taiwan R.O.C.
Chung Yang Water And Electricity Co., Ltd. 03-992352 No.56, MinChiuan St., Ai Shr Village, Hukou Shiang, Hsinchu Taiwan R.O.C.
Jie Ruei Water And Electricity Engineering Co., Ltd 05-3790861 No.5, Guangfwshin Rd., Putz City, Chiayi Taiwan R.O.C.
Sheng Shiang Water And Electricity Engineering Co., Ltd 07-3346052 No.28, Lane3, Ersheng Rd., Chianjen Ciu, Kaohsiung Taiwan R.O.C.
Wei Sheng Electrical Co., Ltd 03-8361345 No.24-7, Lane439, Linsen Rd., Hualian City, Hualian Taiwan R.O.C.
Chen Lung Electrical Co., Ltd 02-22239977 1Fl., No.3, Alley30, Lane86, Menshiang St., JungHE City, Taipei Taiwan R.O.C.
Da Chiau Construction Enginerring Co., Ltd 02-29714596 1Fl., No.36, Lane 44, Datung N Sanchung City, Taipei Taiwan R.O.C.
Jen Chen Water And Electricity Engineering Co., Ltd 02-29019347 1Fl., No.20, Lane 81, Tianshiang St., Shinjuang City, Taipei Taiwan R.O.C.
Chien Lung Electric Co., Ltd. 02-27711555 1Fl., No. 15, Alley 5, Lane 107, Sec.1, Fushin S. Rd., Da An Chiu, Taipei Taiwan R.O.C.
Ren Shing Water And Electricity Engineering Co., Ltd 02-2551-7007 No.21-1, Jinjou St., Taipei Taiwan R.O.C.
King Polytechnic Enginerring CO., Ltd 02-23223792 5Fl., No.5, Ching Dau E. Rd., Jung Jeng Chiu, Taipei Taiwan R.O.C.