Supplier Classification/Watersupply Instrument

Company Name Tel Address
Water And Electricity Engineering 03-3366912 1Fl., No.355, Fu Shing Rd., Taoyuan City, Taiwan R.O.C.
Water And Electricity Engineering 03-4629777 No, 68-11, Neiding Li, Jungli City, Taoyuan Taiwan R.O.C.
Ding Shang Water And Electricity Engineering Co., Ltd 03-4925133 No.26, Fungshing St., Pingjen City, Taoyuan Taiwan R.O.C.
Yi Min Co., Ltd 03-5223000 No.20, Alley10, Lane261, Sec.1, Yanping Rd., Hsinchu Taiwan R.O.C.
Jin Yi Water And Electricity Engineering Co., Ltd 03-5328890 No.14-2, Alley1, Lane 110, Sec.3, Dong Da Rd., Hsinchu Taiwan R.O.C.
Shin Ming Chang Electrical Conractor Co., Ltd 049-2985287 No.5-2, Betize Lane, Puli Jen, Nantou Taiwan R.O.C.
Jung Yung Electrical Co., Ltd 04-7230776 No.69-2, Lane612, 5Ec.2, Jungjen Rd., Changhua City Changha Taiwan R.O.C.
Sheng Shiang Water And Electricity Engineering Co., Ltd 07-3346052 No.28, Lane3, Ersheng Rd., Chianjen Ciu, Kaohsiung Taiwan R.O.C.
Yau Tian Water And Electricity Engineering Co., Ltd 07-8118585 No.16, Jung Cheng Rd., Fengshan City, Kaohsiung Taiwan R.O.C.
Nan Di Co., Ltd 07-7468814 No.37, Sungjiang St., Feng Shan City, Kaohsiung Taiwan R.O.C.
Ming Tsung Co., Ltd 07-3827575 No. 16-8 Dungshi Shanjuang, Liouguei Shiang, Kaohsiung Taiwan R.O.C.
Peng Feng Engineering Co., Ltd 06-9273248 No.25, Yunghe St., Magung City, Penghu Taiwan R.O.C.
Yu Chang Water And Electricity Engineering s Co., Ltd 038-771572 No.4, Yungkang Rd., Linrung Li, Fenglin Jen, Hualian, Taiwan R.O.C.
San Yang Electrical Engineering Co., Ltd 06-6322735 No.17, Yanping Rd., Shingying City, Tainan Taipei R.O.C.
Yi Shin Engineering Co., Ltd 04-251128 No42-5, Sec.3, Junggang Rd., Shituen Chiu, Taichung, Taiwan R.O.C.
Shr Yi Water And Electricity Engineering Co., Ltd Co., Ltd 02-26807876 No.4, Alley14, Lane518, Beian Ro., Junshan Chiu, Taipei Taiwan R.O.C.
Ming Je Engineering Co., Ltd 02-29825155 No.78, Sec 2, Tzchiang Rd., San Chwng City., Taipei Taiwan R.O.C.
Yi Jou Water And Electricity Engineering Co., Ltd Co., Ltd 02-29894323 1Fl., No.5, Anching St., Sanchung City, Taipei Taiwan R.O.C.
Ying Chiuan Water And Electricity Engineering Co., Ltd Co. Ltd 02-25081517 11Fl., No.174, Nanjing W.Rd., Jungshan Chiu, Taipei Taiwan R.O.C.
Wan Feng Electrical Co., Ltd 02-25711677~8 1Fl., No.19, Lane41, Sec.2, Shinsheng N.Rd., Jungshan Chiw, Taipei Taiwan R.O.C.